بونوس وهدایای ویژه وان کیک بت-1kickbet

سایت وان کیک بت1kickbet بونوس وهدایا هایی رابرای اولین واریزی با کارت به کارت ندارد اگرکاربران از طریق ووچر پرفکت مانی اقدام به شارژ حساب خود کنند سایت وان کیک بت به طورخودکار5درصد از مبلغ واریز تا سقف 10 میلیون تومان درقسمت موجودی بونوس اضافه می کند. آزادسازی بونوس درسایت وان کیک بت با یکباردرگردش حساب بونوس برروی یک شرط با حداقل ضریب 1.8 انجام می گیرد که این شرط هم باید به صورت تکی باشد بیشتر مبلغ برد بونوس برای این قسمت 1 میلیون تومان است.

سایت وان کیک بت1kickbet نسبت به سایت های شرط بندی دیگر بونوس وجوایز کمتری برای کاربران خوددرنظر گرفته است واگر کاربر از طریق کارت به کارت حساب خودرا شارژ کند هیچ گونه بونوس به آنها تعلق نمی گیرد.

یکی از بونوس های دیگر سایت وان کیک بت1kickbet بونوس روز یکشنبه می باشد که در یکشنبه هرهفته10 درصد بیشترین مبلغ واریزی کاربران به عنوان فریبت به آنها تعلق می گیرد از روز دوشنبه بعدازظهر هم قابل استفاده است. شرایط استفاده ازاین فریبت، پیش بینی میکس باحداقل انتخاب 3 بازی وضریب هربازی حداقل 1.8 باشد. درصورت برنده شدن این میکس فری بت به حساب کاربری کاربران واریز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید